Karşılaştırma Listesi

AS GLOBAL ETİK KURALLARI

Madde 1:     AS GLOBAL Danışmanları bölge, ilçe, şehir ve ülkelerinde yer alan ve gayrimenkulle alakalı her bilgiyi edinmelidir.

Madde 2:     AS GLOBAL Danışmanları kendi alan, bölge, ilçe, şehir ve ülkelerinde, Haksız Rekabet kanunu dahil gayrimenkulle ilgili tüm kanunlar, yönetmelikler, uygulamalar, kamu kuralları ve olaylardan haberdar olmalıdır.

Madde 3:     AS GLOBAL Danışmanları düzenli eğitim, teknolojik beceriler ve kariyerlerindeki diğer konularla ilgili eğitsel veya bilgi vermeye dayalı eğitimleri almalıdırlar.

Madde 4:     AS GLOBAL Danışmanları Gayrimenkul profesyonelleri tarafından kamuoyunu zedeleyici ve gayrimenkul işine zarar verebilecek her türlü hareketi ortadan kaldırmalıdır. Aksi durumda tüm sorumluluğu almak durumundadırlar.

Madde 5:     AS GLOBAL Danışmanı hiç bir Gayrimenkul Profesyonelinden haksız bir yarar sağlayamaz.

Madde 6:     AS GLOBAL Danışmanları işi yürütürken diğer Gayrimenkul Profesyonelleriyle ters düşmekten kaçınmalıdırlar.

Madde 7:     AS GLOBAL Danışmanı bir diğer Gayrimenkul Profesyonelinin işi konusunda alenen fiyat kıramaz ve bir diğer Gayrimenkul Profesyonelinin alım satım işlemlerine fikir vermeye kalkışamaz.

Madde 8:     AS GLOBAL Danışmanları daima müşterilerinin ilgilerini korumalı ve desteklemeli ve bunu yaparken eşzamanlı olarak alım satım işinin her aşamasında ilgili herkese adil davranmalıdır.

Madde 9:     AS GLOBAL Danışmanı kesinlikle hiçbir satıcıyı, alıcıyı, Gayrimenkul Profesyonelini veya ilgili üçüncü bir şahsı kendi işi esnasında yanıltıcı veya şüpheye düşürücü bir bilgi veremez.

Madde 10:   AS GLOBAL Danışmanları herhangi bir mülkle veya satışla ilgili gerçekleri abartmaktan, yanlış sunmaktan veya gizlemekten ve mülke ait As Global Danışmanı tarafından bilinen ve bu mülkün değeri veya kullanımını etkileyebilecek defoları saklamaktan kaçınmalıdırlar.

Madde 11:   AS GLOBAL Danışmanları reklamlarında ve sunumlarında kamuoyuna gerçek ve doğru bilgi vermeli ve kesinlikle kamuoyunu yanıltıcı bilgiden kaçınmalıdırlar.

Madde 12:  AS GLOBAL Danışmanı kendisi, aile fertlerinden biri, firması ya da herhangi bir Danışmanı için  portföyündeki gayrimenkulle ilgilendiğinde veya almak istediğinde bunu satıcının bilgisi dışında yapamaz. Kendisine ait veya ilgilendiği bir gayrimenkulün satışında durumu alıcıya bildirmelidir.

Madde 13:   AS GLOBAL Danışmanı müşteriye kendisinin finansal bağlantıda olduğu başka bir firmanın hizmetlerini kullanmasını, bu bağlantısını açıklamaksızın öneremez.

Madde 14:   AS GLOBAL Danışmanları, müşterilerinin hukuki bir sorunları olduğunda hukuki yardımın sağlanacağını bildirmelidir.

Madde 15:   AS GLOBAL Danışmanları ırk, renk, inanç, cinsiyet, ailesel durum veya milliyet kökeni nedenlerine bakmaksızın herkese eşit hizmette bulunmalıdır.

Madde 16:   AS GLOBAL Danışmanları halka herhangi bir rakip Gayrimenkul Profesyonelinin sunabileceği hizmetlerin tamamını sunmalıdır. Kendi profesyonel ekspertizlerini aşan konularda tavsiyede bulunmamalıdır.

Madde 17:   AS GLOBAL Danışmanı bir alıcıyı temsil ediyor ise; satıcıyı temsil eden Gayrimenkul Profesyoneline bu durumu ilk fırsatta belirtmelidir.

Madde 18:   AS GLOBAL Danışmanı portföy de olmayan Emlak’a saygı duyarak, bir alıcıyı temsil ediyor ise bu durumu satıcıya ilk fırsatta belirtmelidir.

Madde 19:   AS GLOBAL Danışmanı bir mülkün satıcısını temsil ediyor ise; bu durumu alıcılara ilk fırsatta belirtmelidir.

Madde 20:   AS GLOBAL Danışmanları, satış işlemi tamamlana kadar, tüm alım tekliflerini satıcıya mümkün olduğunca hızlı bir biçimde, objektif ve önyargısız bir tavırla iletmelidir.

Madde 21:   AS GLOBAL Danışmanları işbirliği arayışında olan herhangi bir ofis sahibi, müşteri temsilcisi veya satış elemanına kabul edilmiş bir teklifin varlığını açıklamak durumundadır.

Madde 22:   AS GLOBAL Danışmanları diğer tüm tarafların bilgisi haricinde bir işlem için birden fazla taraftan ödeme kabul edeceği bir anlaşmaya girmemelidir.

Madde 23:   Gayrimenkul şirketleri kendi hesaplarından ayrı olarak başkalarının güvence olarak kendilerine bıraktıkları miktarları yatırabilmek için özel bir banka hesabı açtırmalıdır.

Madde 24:   AS GLOBAL Danışmanı ofisinin adının geçmediği bir satılık ilanı vermemeli ve bu tür bir ilanı kendisi için çalışan ya da kendisiyle ilgisi olan birine verme iznini de vermemelidir.

Madde 25:   Mülkün satılık, kiralık, devir veya takas olduğuna dair levhalar mülk sahibinin bilgisi dışında konulmamalıdır.

Madde 26:   Satış bir başka Gayrimenkul Danışmanının işbirliği çabaları sonucu gerçekleşmiş bile olsa, yalnızca mülkü portföye alan AS GLOBAL Danışmanı genel müdür, müşteri temsilcisi veya satış elemanı mülkü “sattığını” iddia edebilir. Ancak satış işlemi gerçekleştikten sonra, portföye alan genel müdür, müşteri temsilcisi veya satış elemanı; diğer genel müdür, müşteri temsilcisi veya satış elemanının satıştaki “işbirliğini”, “katılımını” veya “asistanlığını”  veya benzeri tanımları belirten reklamlarına izin verebilir.

Madde 27:   AS GLOBAL Danışmanları mümkün mertebe, müşteri temsilcileri ve müşteriler arasında emlak alım satım işlemlerinin yazılı olması, noter onayının bulunması, anlaşmaların tarafların anlaştıkları her şeyi içermesi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının gereklerine uyması konusunda tüm finansal sorumlulukları ve zorunlulukları sağlamalıdır.

Madde 28:   AS GLOBAL Danışmanı işlemin herhangi bir aşamasında taraflardan biri, bir doküman imzalar veya paraf ederse, bu kişinin imzalanmış ya da paraf edilmiş dokümanın bir kopyasını almasını sağlamalıdır.

Madde 29:   İşbirliği işlemlerinde, işlemlerle ilgili tüm ödemeler birey olarak Gayrimenkul Danışmanına değil, Gayrimenkul Danışmanının bağlantısı olan emlak ofisine ödenmelidir.

Madde 30:   Bir Gayrimenkul Danışmanının tam yetkili portföyünde bulunan emlak la ilgili pazarlıklarda; bu pazarlık, Gayrimenkul Danışmanının izni olmadıkça mülk sahibiyle değil ilgili Gayrimenkul Danışmanı ile yapılmalıdır.

Madde 31:   AS GLOBAL Danışmanları bir mal sahibinin tam yetkili temsilcisi şeklinde çalışıyor ise diğer danışmanlarla işbirliği için gerekli kural ve koşulları oluşturmalıdırlar. İşbirliğindeki diğer danışmanlar ise; bir işbirliği önerisinin bir ödeme önerisi de içerdiğini düşünmemelidirler. İşbirliği ile yapılan bir işlemde herhangi bir alım teklifi yapılmadan önce, portföy sahibi ve işbirliğine giren danışmanlar aralarında ödeme dağılımı üzerinde anlaşmaya varmış olmalıdırlar.

Madde 32:   Satılık mülkü portföye alan genel müdür, müşteri temsilcisi veya satış elemanından bilgi alan herhangi bir AS GLOBAL Danışmanı, bu bilgiyi yaymamalı, ya da ilgili müdür, müşteri temsilcisi veya satış elemanının bilgisi haricinde üçüncü bir müdür, müşteri temsilcisi veya satış elemanını işbirliğine davet etmemelidir.

Madde 33:   AS GLOBAL Danışmanları, diğer Gayrimenkul Danışmanlarının müşterileriyle şu anki Gayrimenkul Danışmanının hizmet sağladığı gayrimenkul dışında farklı bir gayrimenkul için pazarlama hizmeti sağlama teklifi sunma amacıyla bağlantı kurabilirler.

Madde 34:   AS GLOBAL Danışmanı bir başka Gayrimenkul Danışmanının portföyünde tek yetkili olarak yer almış bir gayrimenkul için ricacı olmamalıdır. Bu durum AS GLOBAL Danışmanını, portföy süresinin bitiminden sonra istemekten alıkoymaz. Dahası, eğer portföye alan danışman, portföyün bitiş tarihini ve durumunu açıklamaya yanaşmazsa, AS GLOBAL Danışmanı bu bilgiyi sağlamak için mal sahibiyle bağlantı kurabilir ve gelecekte portföye alabileceği bu mülk hakkında koşulları tartışabilir veya alternatif olarak, halen sürmekte olan tek yetkili portföyün süresinin bitiminde geçerli olacak bir sözleşmeyle portföyü alabilir.

Madde 35:   Bir mülk sahibi, sözleşmeli portföy olarak bir başka Gayrimenkul Danışmanına verilmiş olan mülkünün satışıyla ilgili olarak AS GLOBAL Danışmanı ile görüşürse ve AS GLOBAL Danışmanı bu görüşmeyi doğrudan veya dolaylı olarak kendisi başlatmadıysa, bu danışman ileride o mülkün portföyünü hangi koşullarla alabileceğini mülk sahibiyle müzakere edebileceği gibi, sözleşmeli portföyün süresinin dolduğu andan itibaren geçerli hale gelmek üzere mülkün portföyünü alabilir.

Madde 36:   AS GLOBAL Danışmanı, mülkü için bir diğer Gayrimenkul Danışmanı ile tek yetki olarak sözleşme yaptığı bilinen bir mal sahibiyle müşteri olarak, birebir veya telefonla bağlantı kurmamalıdır.

Madde 37:   AS GLOBAL Danışmanlarının, bir portföyü kabul etmeden önce Emlak'ın halen geçerli, mevcut bir tek yetkili portföy sözleşmesine dahil olup olmadığını saptamak için her türlü çabayı göstermek konusunda pozitif sorumluluğu bulunmaktadır.